به مناسبت روزی که هفته شد !

چفیه چیه ؟!

همه ما این روزها واژه چفیه را زیاد می شنویم و می بینیم، بد نیست بدانیم که چفیه پارچه ای چهارگوشه است که مردان عرب بر سر خود می اندازند و به آن کوفیه می گویند. کوفیه با رشته ای به نام عِقال بر سر بسته می شود و در مجموع کوفیه و عِقال نامیده می شود، در فارسی به غلط  چپیه ارکال یا چپیه عگال گفته می شود.

arafat23.jpg

از کتاب : غلط ننویسیم / فرهنگ و دشواری های زبان فارسی /ابوالحسن نجفی

در این دوران در اثر اتفاقاتی چفیه شد یک ارزش! تا حدی که نمایندگان مجلس ما با کراوات آن را اشتباه گرفته و بر گردن می نهند! من خود فرزند جانباز جنگ هستم . از پدرم سوال کردم که واقعا از چفیه چه استفاده ای می شد؟

گفت: چفیه در گرمای روز و گرد وغبار جنوب حکم خانه را برای ما داشت. چون در گرما با خیس کردن چفیه و پیچیدن آن به دور سر از گرمای طاقت فرسای جنوب فرار می کردیم، یا هنگام بادهای تند که با گرد و خاک همراه بود مثل ماسک عمل می کرد و … . در کل چفیه ابزاری بود برای زندگی بهتر!

در جامعه امروزی ما خیلی ها چیزهایی که به هم ربط ندارند را به هم ارتباط می دهند. چفیه را فقط بسیجی ها استفاده نمی کردند بلکه همان طور که در بالا گفتم بخشی از لباس اعراب بود!

واقعا برایم جای سوال است که چرا با وجود این همه ارزش که ما در فرهنگ خود داریم چرا می خواهند برایمان ارزش های جدید ایجاد کنند!

Advertisements