در باب تبلیغ مسخره مخابرات، واقعی یا غیر واقعی ؟!

شاید به صورت اتفاقی تبلیغ بی مزه و یخناک شرتک {شرکت نه شرتک} محترم مخابرات را دیده باشید، که بیشتر شبیه این است که بخواهد مردم را دراز گوش فرض کند تا …

طبق این آمار های شگفت انگیز ارائه شده توسط شرتک محترم مخابرات در سال چکش {حدود سال 57} درایران زیر یک میلیون تلفن ثابت داشته ایم ! ولی به لطف تلاش و همت همین شرتک در حال حاضر به بیست میلیون و اندی تلفن ثابت رسیده!

جالب است که در دورانی که ما زندگی می کنیم هر جوجه جقله ای میداند که حرف اول و آخر را در این زمان {اخر الزمان} تلفن همراه می زند و البته سرویس های عجیب غریبی که روز به روز بیشتر می شود !البته ما هم در ایران از سرویس فوق العاده SMS استفاده می کنیم که تنها تغییری که تلفن همراه ماداشته این بوده که نام واژه منحوس و بیگانه و ضد اسلامیه SMS را به پیامک {حسی مثل خوردن دو کیلو نخود به من دست می دهد وقتی می گویم پیامک}تغییر پیدا کرده !و البته SMS را پارسی هم میشود ارسال کرد تا پارسی را هم به این ترتیب پاس بداریم و اصلا مهم نیست که تمامی تجهیزات ساخته شده {بهتر است فکر کنیم که خودمان ساخته ایم} توسط داخل را با اسامیه عربی نام گذاری می کنیم !

در باب اینترنت و سرعت فوق العاده ان نیز سخن نرانیم بهتر است ، راستش اصلا اینترنت چیز خوبی نیست و باعث می شود که جوانان از سراط مستقیم به این طرف یا آن طرف کشانده بشوند و چشم و گوششان نیز باز شود ! پس بهتر است که اینترنت هم پی سوز باشد !و …

مطلبی خواندم که ما تحتم سوخت ! شما هم بخوانیدش مثل من میشوید !

——————————————————-

لنگ نویس:

1- شرتک درست است چون اگر ما کمپانی هایی مانند vodafone شرکت بنامیم مخابرات شرتک هم خطاب کردن زیاده گوییست !

با سپاس کاوه گیـــــلانی

Advertisements