در باب تبلیغات بر ضد ایران !

دوستی داشتم که در شرکتی کار می کرد که کارش تهیه تیزر های تبلیغاتی و این امور بود خاطره ای برایم تعریف کرد از یکی از همکارانش که خیلی جالب بود ، در ایام نه چندان دور یک شرکت که تولید پفک داشت تبلیغات گشترده ای به راه انداخته بود  که این امر باعث شده بود بازار این خوراکی بی ارزش را قبضه کند {اشی مشی} در همین میان شرکت های کوچک بزرگی هم شروع کردند به تولید همین خوراکی ، یکی از آن شرکت ها سفارش تهیه یک آگهی را به یک شرکت تبلیغاتی داد ، شرکت تبلیغاتی مذبور برای جلب توجه کودکان ، تعداد زیادی کودک را جمع آوری می کند که در این آگهی بازی کنند ، برای توجیه، از صبح کودکان را به پارک برده وکاری می کنند که حسابی خوش بگذرانند و حتی کلی هم از پفک های شرکت {دل نمک} به خورد کودکان می دهند ، در پایان کارگردان کودکان را جمع می کند و می گوید هر موقع من علامت دادم همه باهم پفک ها رو نشون میدین و میگین دل نمــــک !

بچه های هم می گویند باشه ، ولی وقتی که کارگردان علامت می دهد همه با هم یک صدا می گویند اشــــی مـــشی !

همین قضیه هم در مورد ایران در عرصه جهانی صدق می کند که ما تا فردا صبح بگوییم که این انرژی هسته ای صلح آمیز است و فلان و بهمان به دلیل قدرت تبلیغاتی مخالفین همه می گویند اشــــی مشـــی ! البته نباید از گاف های سیاسی پی در پی هم غافل شد !

——————————————–

لنگ نویس:

1- روزهای سختی است و امیدوارم که ختم به خیر شود !

2- دیداری پس از ماه ها !

3- ببخشید که جواب دادن کامنت ها کمی طول کشیده ، به زودی جواب میدم .

با سپاس کاوه گیــــلانی

Advertisements