کشفیات!

توی این دو سه روزه چند نفری اینجا رو کشف کردن و در نهایت به هویت اصلی رسیدن! نمی دونم چرا برای ملت اینقدر جالبه که به رخ بکشن که بله ما می دونیم مثلا تو هر روز دستت رو تو دماغت می کنی و سه دور می چرخونی و آخر هم می مالیش به دیوار اتاقت! اگه دیدین یک سری از پست ها ترتیبش داده شد تعجب نکنید چون حوصله ندارم وبلاگ جدید راه بندازم و می دونم که اگه برم دوباره بر می گردم مگه اینجا رو بزنم پاکش کنم و این هم می دونم که میشه چیزی تو مایه های خریت!البته اینجانب کم خریت نکردم!

این چند روز هم مثل سگی شدم که هم صاحب خونه رو میگیره هم رهگذر رو ! از این به بعد در مورد گل و بلبل و وضعیت آب و هوا می نویسم، آشپزی و تکنیک های خانه داری  برای آقایان هم  سوژه جالبی می شود! پووووف !

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم/ محتسب داند که من اين کارها کمتر کنم

من که عيب توبه کاران کرده باشم بارها/ توبه از می وقت گل ديوانه باشم گر کنم

Advertisements